Til hovedinnhold

Skoleforberedende kurs syn

Kurset er for barn med alvorlig synssvekkelse eller blindhet og deres foreldre/foresatte, pedagogisk-psykologisk tjeneste og kommende lærere.

Sentrale temaer er

  • punktskrift og å lese med optiske hjelpemidler
  • ADL (aktiviteter i dagliglivet)
  • fysisk aktivitet
  • mobilitetsopplæring
  • tilrettelegging som fremmer inkludering og læringsutbytte (herunder universell utforming)
  • grunnleggende ferdigheter og arbeid med kompetansemål
  • bruke tilrettelagte læringsressurser og hjelpemidler
  • erfaringsutveksling

Mål

Kurset skal forberede skolestart slik at kommunen legger til rette for et inkluderende læringsmiljø og et godt læringsutbytte.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen sender søknad til Statped.

Kurset kan være en del av individbasert rådgivning/veiledning om syn som Statped gir etter søknad fra PP-tjenesten.

Gjennomføring

Kurslengden varierer. Kurset gis ved et av Statpeds kontorsteder eller andre steder med egnede kurslokaler.

Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs.