Kartlegging og tiltak om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) | www.statped.no

Kartlegging og tiltak om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

For elever som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon, er det en nær sammenheng mellom kartlegging og tiltak. Statped bidrar på ulike måter til å kartlegge og utvikle tiltak.

Kartlegging må tilpasses kompetansen som finnes lokalt og hva som er gjort før pedagogisk-psykologisk tjeneste kan sende søknad til Statped om oppfølging. Kartlegging fra Statpeds side blir gjort ved behov. Det blir gjennomført i samarbeid med ASK-brukerens nærmiljø eller som ledd i kompetanseheving i kommunen.

Mål med ASK-kartlegging

  • Å bestemme de funksjonelle kommunikasjonsbehovene til elever med lite eller ingen tale
  • Å øke eller opprettholde elevens muligheter for deltakelse
  • Å overvåke endringer hos eleven
  • Å måle og evaluere effekter av igangsatte tiltak

ASK-kartlegging omfatter

  • Vurdere kommunikasjonsform (håndtegn, grafiske symboler eller taktile tegn)
  • Kompleksitet på ASK-løsningene
  • Betjene eventuelle kommunikasjonsmidler
  • Hvordan hjelpe miljøet rundt eleven med behov for ASK slik at hun/han raskest mulig kommer i gang med å bruke sin ASK-løsning

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!