Til hovedinnhold

Utrede antatte eller påviste synsvansker

Statped utreder antatte eller påviste synsvansker hos barn, unge og voksne. Undersøkelsen danner grunnlag for synspedagogisk rådgivning og pedagogiske tiltak.

Målgruppe

Barn, unge og voksne med antatte eller påviste synsvansker.

Mål

Utredningen danner grunnlag for synspedagogisk rådgivning og pedagogiske tiltak.

Tiltak blir utformet i samarbeid med kommuner/fylkeskommuner, bruker, foreldre, lokalt nettverk og andre fagpersoner eller fagmiljøer.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped.

Forarbeid før søknad

En øyelege må først ha undersøkt synet slik at Statped kan bruke de medisinske opplysningene i utredningen.

Spør oss

Gjennomføring

Synsfunksjonen blir gjerne utredet på personens hjemsted. Da reiser fagpersoner fra Statped på besøk til barnehage, skole eller hjem. Andre ganger skjer utredningen i et av Statpeds lokaler, eller den starter på hjemstedet og blir fullført hos Statped.

PPT blir involvert, men er ikke alltid fysisk til stede når Statped kartlegger eller observerer. Foreldre og pedagogisk personale i barnehage og skole deltar ved behov.