Om utviklingshemming

En utviklingshemming er en medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade (kognitiv svikt). Dette innebærer at evne til tenkning, oppmerksomhet, hukommelse, læring og språkforståelse i varierende grad vil være redusert.

Vi skiller mellom lett, moderat og alvorlig/dyp utviklingshemming.

  • Lett utviklingshemming begrenser kun i liten grad mulighetene for livsutfoldelse, læring og sosial deltakelse.
  • Alvorlig/dyp utviklingshemming innebærer vansker som gjør at personen vil være avhengig av hjelp og støtte gjennom hele livet.

Du finner mer informasjon om barn, unge og voksne med utviklingshemming hos Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemming (naku.no).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!