Til hovedinnhold

Tiltak og tilrettelegging for elever med utviklingshemming

Inkludering og sosial deltakelse

Inkludering og sosial deltakelse er en grunnleggende ambisjon som det er bred politisk enighet om i norsk barnehage- og skolepolitikk. Inkludering og deltakelse er av stor betydning for den enkeltes livskvalitet, tilhørighet og for å kunne oppleve meningsfulle aktiviteter og dager. Barnehager og skoler må blant annet må ta stilling til spørsmål om hvordan de kan sørge for at barn og elever med utviklingshemming får:

  • Fysisk tilgang til gruppa eller klassen
  • Mulighet til å uttrykke sin mening om aktiviteter og oppgaver
  • Delta i læringsaktiviteter
  • Mulighet til delta og bidra i sosiale fellesskap
  • Et sosialt og faglig læringsutbytte

Arbeid med å skape sosiale fellesskap er aktuelt på alle pedagogiske arenaer, både de ordinære og de som er spesielt tilrettelagte.

David Mitchells ti faktorer i barnehagen

David Mitchells ti faktorer i skolen

Side 10 av 10