Statpedkonferansen

«Jeg vil også være med!» Barnets stemme og medvirkning - for bedre læring og livsmestring i barnehage og skole

På konferansen setter vi søkelyset på hvordan barn og elever med behov for spesialpedagogisk oppfølging kan trives og  nå sitt læringspotensiale. Gjennom forskning og erfaringer fra praksisfeltet vil vi spre kunnskap om de utfordringene som må løses- og hva som skal til for å lykkes for å nå målet om en inkluderende barnehage og skole.   

#statpedkonf20

Målgruppen er PP-tjeneste, pedagogisk personale i skole og barnehage, barnehagemyndighet/barnehageeier og skoleeiere, universitet- og høgskolesektor, spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Oslo, 10. og 11. mars 2020, Clarion Hotel, THE HUB